GIF: Beach Timelapse

Beach Timelapse

Timelapse Animation vom Strand auf Ameland